Peder Michelsen
(1726-1782)
Kirsten Jensdatter
(1727-1769)
Jens Pedersen
(1757-1821)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Lene Jørgensdatter

Jens Pedersen

  • Født: 5 Dec. 1757, Horne sogn, Ø.Horne herred, Ribe amt (opslag 450)
  • Ægteskab (1): Lene Jørgensdatter den 21 Mar. 1783 i Horne sogn, Ø.Horne herred, Ribe amt (opslag 245)
  • Død: 3 Aug. 1821, Horne sogn, Ø.Horne herred, Ribe amt (opslag 44) i en alder af 63 år
  • Begravet: 9 Aug. 1821, Horne kirkegård.
Billede

punkttegn  Notater:

1757 d. 5 dec. er Peder Michelsen og hustru i Transbøl fød 1 søn og dom 3 advent d. 11 dec.
døbt nom. Jens. Christen Jensens hustru i Stundsig bar ham. Testes: Christen Jensen ibidem,
Niels Pedersen Transbøl, Peder Hansen ibidem, Mads Hansens hustru i Asp, Maren
Michelsdatter.

Vielse i Horne kirke, den 21 marts 1783.
1783 d. 18 feb. en tirsdag trolovedes unge karl Jens Pedersen af Transbøl og enken Lene Jørgensdatter af Hornelund. Viet d. 21 mar.


Jens Pedersen har sansynligvis overtaget Fæstet efter hans kones 1. mand Mads Jepsen - da hendes børn af 1. ægteskab hedder Madssøn og madsdatter

No 153 No 4 C7 24 sk
1790

Revers fæstebrev af 31 januar 1787 for Jens Pedersen Hornelund.
Hartkorn 2 td - 3 sk - 2 alb. Landgilde, Rug 1t, Byg 1t Penge 5 rd
Hoverie saaledes som herudi bestemt er.

Andreas Charles Teilmann til Nørholm og Lunderup, deres Kongl: Majestæts Etatsraad, giør vitterligt at ieg til Jens Pedersen barnfød i Transbøl, Horn Sogn, har sted og fæstet, ligesom ieg og hermed til ham steder og fæster, den Gaard i Hornelund, som Mads Jepsen sidst har havt i fæste, anslagen for Hartkorn 2td 3sk 2 alb.Thi skal fornævnte Jens Pedersen, sin livstid beholde foreskrevne Gaard i fæste, paa Vilkår at han deraf til behørig Tid og Sted svarer aarlingen, alle Kongelige Skatter
og Paalæg, sædvanlige og usædvanlige, som nu er eller herefter paabudne vorde: Saavelsom og Landgilde, Rug een Tønde, Byg een Tønde. Penge 5 Rigsdaler, Samt Hoverie, 7 Spand - 14 Gang Dage efter han uden for anførte Nærmere forklaring Vilkår: Herforuden, er mig eller Som efter Loven hørig og lydig. Intet fra Gaarden være sig Høe, Halm, Brændsel eller Eiendom sælger, leier eller lader bortkomme, Holder gaarden paa Drift Bygning og Besætning i god Stand og samme Forbedrer.Og for resten i et og alt som er Fæstebonde retter sig efter Loven; Alt under Gaardens
og Fæste. Rettighedens Forbrydelse og all anden lovlig Erstatning og Straf desuden; Landgildekornet skal være reent, godt og Forsvarligt, og saaledes at det til Sæd kan bruges. Deraf leveres Ruget forinden hvert Aars 15de September. Bygget forinden hvert Aars 15 October. Gaarden er modtaget i god Stand paa Drift, Bygning og Besætning. Til Indfæstning er betalt 20 rd , siger tyve Rigsdaler. De Vilkor, paa hvilke Fæsteren fornævnte Jens Pedersen aarlingen skal forrette ovenmelte 7# : 14 o: siger syv Spænd og fiorten Gang Dage, ere. disse (Ligesom i Fæstebrevet No 99, pag. 122 indtil Enden af den 16de art:, hvorefter er tillagt den sædvanlige 17de art: ang:
Forepengene, og derefter sluttet saaledes: ) Til Vitterlighed under min Haand og Segl. Nørholm, den 31 Janv. 1787. A.C.Teilmann (LSl)

Da Reversen af forestaaende mit Fæstebrev, skal være forlagt og forkommet, Saa tilstaaes herved, at denne Gienpart er ligelydende med mit Fæstebrev, og at jeg samme skal lade mig i alle Maader være efterrettelig , under mit Fæstes og Fæste gaards Forbrydelse. Vedstaaer, Nørholm den 13de febr. 1790 Jens Pedersen

Til Vitterlighed underskriver: L. Bøtker Anders Lambertsen


Horne kirkebog over afdøde mænd 1821.
9 august Jens Pedersen, Aftægtsmand .. sted, Røest kaldet paa Stundsig mark. - 63 aar 7 md. - (note) Druknet af vaade i Kirkevad bæk, ved spangen tæt udenfor Røest, var født i Transbøl 5 dec. og 1 s. adv. 1757 - fader Peder Michelsen

Ses i følgende folketællinger:

FT 1787 Hornelund
Jens Pedersøn 29 Gift Manden Gaardbeboer og Fæster
Lene Jørgensdatter 40 Gift Konen
Ane Marie Madsdatter 14 Ugift af Konens første Egteskab
Jørgen Madsøn 13 Ugift Søn af Konens første Egteskab
Karen Madsdatter 11 Ugift af Konens første Egteskab
Anne Madsdatter 8 Ugift af Konens første Egteskab
Jeppe Madsøn 5 Ugift af Konens første Egteskab
Kirsten Jensdatter 3 Ugift af andet Egteskab

FT 1801 Horne, Stundsig.
Jens Pedersen 43 Separeret Mand og Selvsepareret fra Konen Boelsmand og giør Gryder
Kiersten Jensdatter 16 Ugift Hans Børn
Mads Jensen 12 Ugift Hans Børn
An Kathrine Nielsdatter 20 Ugift Tieneste Pige

Billede

punkttegn  Om Jens

• Beskæftigelse: Gårdfæster, Boelsmand, Gør Gryder.

• Dåb, 11 Dec. 1757, Horne kirke.


Billede

Jens blev gift med Lene Jørgensdatter, datter af Jørgen Christensen og Anna Jespersdatter, den 21 Mar. 1783 i Horne sogn, Ø.Horne herred, Ribe amt (opslag 245). (Lene Jørgensdatter blev født den 26 Maj 1746 i Horne sogn, Ø.Horne herred, Ribe amt (opslag 249).)


punkttegn  Parnotater:

_MARI
DATE 18 FEBRUAR 1783Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Feb. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af skh@skh-design.dk